Equinor Ingeniør, Nyutdannede 2019 – Tele,  Fiskalmåling, Automatiseringssystemer in Bergen, Norway

Ingeniør, Nyutdannede 2019 – Tele, Fiskalmåling, Automatiseringssystemer

Overview

  • Jobb ID: 266133

  • Land: Norway, Norway, Norway, Norway

  • Lokasjon: Bergen, Stavanger, Stjørdal, Harstad

  • Selskap: Equinor ASA

  • Kontaktperson: gm_equinoremea@equinor.com

  • Arbeidssted: Onshore

  • Fagområde: Drift og Vedlikehold

  • Foretrukken utdannelse Ikke angitt

  • Foretrukken erfaring: Ikke angitt

  • Søknadsfrist 20.jan.2019

ARBEIDSOPPGAVER

Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Utvikling og produksjon Norge (UPN) skal som operatør og partner på norsk sokkel forvalte ressursene på sokkelen på en sikker, effektiv og bærekraftig måte, slik at verdier skapes for våre eiere, leverandører og det norske folk. Equinor har i dag en solid posisjon på norsk sokkel.

Våre felt består av alt fra giganter som Troll, Statfjord og Gullfaks, til små fast-track prosjekter som knyttes opp mot eksisterende infrastruktur. Equinors ambisjon er å sikre minst 60 prosent utvinning fra norsk sokkel. Våre produkter markedsføres og selges på det globale markedet, og vår produksjon har gjort Norge til en av verdens ledende olje- og gasseksportører. Vår viktigste prioritet er sikker, effektiv og bærekraftig drift slik at vi viderefører langsiktig lønnsom produksjon fra norsk sokkel.

Driftsteknologi er en kraftig muskel innen Equinor. Vi leverer teknisk støtte til våre installasjoner, samt til nye feltutbygginger. Vi bidrar til sikker, effektive og bærekraftig drift, vedlikehold og prosjekter. Vi bidrar tungt til å forme vår energiframtid og å la oss ta ut potensialet fra den norske kontinentalsokkel. Vi søker etter talenter innen disiplinene Fiskale Operasjoner, Offshore kommunikasjonssystemer og Sikkerhets- og Automatiseringssystemer.

ARBEIDSOPPGAVER

De ledige stillingene er fordelt på følgende tre sektorer, med hvert sitt oppgavesett. Vennligst spesifiser i søknad hvilken stilling som søkes.

Automasjon

Delta i drift, vedlikehold og modifikasjoner av SAS. Planlegging, programmering, konfigurering og testing.

Arbeide på offshore installasjonene ved behov

Planlegge og sikre tilfredsstillende kvalitet på gjennomføring av oppgaver

Feilsøke og håndtere uplanlagte hendelser

Sikre god samhandling med offshoreinstallasjonene, landorganisasjonen og leverandører

Sikre effektiv ressursbruk ved kampanjebasert gjennomføring av arbeid offshore

Utføre cybersikringsoppgaver på Equinor sine industrielle kontrollsystemer

Vi ivaretar teknisk fagansvar for automasjonsfaget samt cybersikring av tekniske systemer i DPN.

Vi støtter Anleggsintegritet og Driftsprosjekter med teknisk kompetanse.

Offshore kommunikasjonssystemer

Delta i drift, vedlikehold og modifikasjoner av telekommunikasjonssystemer for kommunikasjon, informasjon, alarmtjenester, fly- og marinnavigasjon, datateknikk og kommunikasjonsteknologi

Arbeide på offshore installasjoner ved behov

Planlegge og sikre tilfredstillende kvalitet på gjennomføring av oppgaver

Feilsøke og håndtere uplanlagte hendelser

Standardisere og videreutvikle tilstandsbaserte vedlikeholdsprogrammer, være ansvarlig for faglig innhold og kvalitet på vedlikeholdsprogrammene

Følge opp myndighets- og partnerrevisjoner

Fiskale Operasjoner – Laboratoriestøtte

Fiskalmåling

Faglig støtte til utsyr som brukes til måling av olje og gasstrømmer

Initiere nødvendige modifikasjoner på fiskalt utstyr samt støtte til gjennomføring av modifikasjoner og prosjekter

Standardisere og videreutvikle analyseprosedyrer

Bistå med opplæring i laboratorieoppgaver

Være ansvarlig for faglig innhold og kvalitet på vedlikeholdsprogrammene

Kontakt mot myndigheter og leverandører vedrørende fiskalmåling

Følge opp myndighets- og partnerrevisjoner

KVALIFIKASJONER

Bachelor med meget gode resultater innen relevante fag

Linje for automatisering, instrumentering, tele, data, elektronikk, kjemi eller lignende

Ikke mer enn et års relevant praksis

Beherske norsk/skandinavisk flytende

Beherske engelsk

Internasjonal erfaring ønskelig

PERSONLIGE EGENSKAPER

Lagspiller med evnen til å arbeide I et flerfaglig miljø

Kreativ, gode samarbeidsevner og tar initiativ

Gode kommunikasjonsevner

Analytiske evner

Resultatorientert

Dedikert, ansvarlig og motivert

Forpliktet til selskapets verdier, HMS og etisk standard

Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger.

VI TILBYR

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordning, gode pensjons- og forsikringsordninger og et omfattende velferdstilbud. Equinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Generell informasjon

Sørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt.

Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.