Equinor Fagoperatør Drift & Vedlikehold Onshore/Offshore Norge in Offshore Norway, Norway

Fagoperatør Drift & Vedlikehold Onshore/Offshore Norge

Overview

  • Jobb ID: 280599

  • Land: Norway

  • Lokasjon: Offshore Norway

  • Selskap: Equinor ASA

  • Kontaktperson: gm_equinoremea@equinor.com

  • Arbeidssted: Onshore/Offshore

  • Fagområde: Drift og Vedlikehold

  • Foretrukken utdannelse Fagbrev

  • Foretrukken erfaring: Ikke angitt

  • Søknadsfrist 20.jan.2019

ARBEIDSOPPGAVER

Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Equinor rekrutterer fagarbeidere i Norge til to ulike forretningsområder; DPN og MMP, innen fagområdene ; Kjemiprosessfaget,Automatikerfaget,Elektrofaget,Industrimekanikerfaget,Logistikkfaget samt kran og løfteoperasjonsfaget.

Selskapet ønsker kandidater til stillinger både til offshore (DPN) og ved landanlegg (MMP) i Norge. Gjennom søkeprosessen angis ønsket arbeidssted sammen med bl.a. informasjon om fagbrev og erfaring.

Utvikling og produksjon Norge (DPN) er ansvarlig for sikker og effektiv drift på norsk sokkel.

Som operatør og partner er vår rolle å forvalte ressurser på en trygg, effektiv og bærekraftig måte, for å skape verdier for våre eiere, leverandører og det norske samfunnet.I DPN har Offshore fagsenter ansvar for å skaffe, allokere og lede fagarbeidere. Leveransen består av kompetente og fleksible medarbeidere som setter DPN i stand til å håndtere behovssvingninger i offshore drift, vedlikehold og prosjekter på den mest profesjonelle måten. Kjerneaktiviteten i Offshore fagsenter er derfor å koble oppdrag og ressurser på en slik måte at rett medarbeider, med riktig kompetanse settes til riktig oppdrag til rett tid.

Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP) skal maksimere verdiskapningen i Equinor ’s midt- og nedstrøms aktiviteter gjennom sikker, pålitelig og effektiv drift.

Vi har ansvaret for å realisere det verdipotensialet som ligger i alle Equinors markedsførte og handlede produkter som for eksempel olje, naturgass og væskeprodukter.

MMP omfatter også 7 landanlegg i Norge og Danmark som omformer råolje og naturgass til dagligvarer som bensin, diesel, fyringsolje og naturgass til forbruker. En pålitelig verdikjede er viktig for å gi olje- og gassforbrukere den langsiktige energisikkerheten som støtter økonomisk vekst. Disse anleggene spiller en nøkkelrolle for å holde samfunnets hjul i gang.

ARBEIDSOPPGAVER

Gjeldende for alle fagdisipliner:

Drift- og vedlikeholdsoppgaver innen aktuelt fagområde

Ivareta operasjonelle krav i henhold til styrende dokumentasjon

Installasjon av nytt utstyr, systemutprøving, ferdigstillelse

Forberede den enkelte aktivitet, søke om arbeidstillatelse, fremskaffe nødvendig materiell, gjennomføre oppgave, ryddig avslutning og rapportere historikk på utført arbeid

Deltakelse i prosjektarbeid ved behov

Deltakelse i beredskapsorganisasjonen ved behov

I tillegg for Elektro (landanlegg):

Kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

Bidra ved utprøving og testing av modifikasjoner

KVALIFIKASJONER

Norsk fagbrev innen en eller flere av følgende områder:

Kjemiprosessfaget

Industrimekanikerfaget

Logistikkfaget (kun offshore)

Kran og løfteoperasjonsfaget, inkl. G5 for offshore fag (kun offshore)

Automatikerfaget (kun landanlegg)

Elektrofaget (kun landanlegg)

Fagbrev innen flere av fagområdene for utlysningen vil være en fordel

God kjennskap til regler, reguleringer, standarder og tekniske krav til faget

Gode IT-kunnskaper

Det vil kunne stilles krav til bestått fysisk test i forbindelse med beredskapsoppgaver.

Krav om nordisk språk, muntlig og skriftlig

Minimum 3 års relevant erfaring er foretrukket

PERSONLIGE EGENSKAPER

Evne til å etterleve «Jeg er sikkerhet» ved å sette helse, miljø og sikkerhet først i alt

Gjennomtenkte holdninger til sikkerhet

Høy grad av ansvarsbevissthet og evne til å ta selvstendige beslutninger

Løsnings- og resultatorientert og god helhetsforståelse

Trives med å arbeide både selvstendig og i team

Du må kunne være både strukturert og fleksibel

Gode sosiale ferdigheter, og samarbeidsevner

Vilje til læring og utvikling samt å ta initiativ til forbedring

Vilje og evne til å etterleve Equinors arbeidsprosesser og styrende dokumentasjon

VI TILBYR

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordning, gode pensjons- og forsikringsordninger og et omfattende velferdstilbud.

Equinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Generell informasjon

Sørg for at du kommer i betraktning ved å legge ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert.

Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.