Equinor Senior Ingeniør helse og arbeidsmiljø, arbeidshelse in Stavanger, Norway

Senior Ingeniør helse og arbeidsmiljø, arbeidshelse

Overview

  • Jobb ID: 13174

  • Land: Norway

  • Lokasjon: Stavanger

  • Selskap: Equinor ASA

  • Kontaktperson: gm_equinoremea@equinor.com

  • Arbeidssted: Onshore

  • Fagområde: Sikkerhet og Bærekraft

  • Foretrukken utdannelse Bachelor eller Mastergrad

  • Foretrukken erfaring: 3-5 år

  • Søknadsfrist 25.jan.2019

ARBEIDSOPPGAVER

Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Organisasjonen Chief Financial Officer (CFO) er en pådriver for økt verdiskapning i konsernet. Vi har ansvaret for finansielle og juridiske funksjoner og representerer konsernet ute i finansmarkedene. En viktig oppgave for oss er etisk og finansiell etterlevelse av eksterne og interne standarder. Gjennom en aktiv håndtering av eiere og interessenter sikrer vi et representativt inntrykk av Equinor i norske og internasjonale finansmarkeder.

GBS er Equinors interne og globale leverandør av forretningsstøttetjenester. GBS leverer tjenester og ekspertise innen finans og kontroll, IT, HR, eiendom og kontor, prosjektleveranser, sikkerhet, sikring og bærekraft, kommunikasjon og styringssystem. Vårt verdibudskap er: «Equinors suksess er vår business». Våre viktigste prioriteringer er å gjøre Equinors business enklere, levere bedre, raskere og kostnadseffektive tjenester, tilføre verdi gjennom deling og å balansere forretningens behov med konsernets prioriteringer. Vår ambisjon er: Et bærekraftig GBS.

Helse og arbeidsmiljø (HAM) er en del av sikkerhet og bærekraft (SSU) i GBS. Helse og Arbeidsmiljøsektoren er delt i tre avdelinger som består av yrkeshygienikere, leger, sykepleiere, psykologer, kjemiingeniører og ergonomer som bistår/rådgir drift innen helse og arbeidsmiljø. Avdelingene jobber på tvers av alle BA’er i Equinor og leverer til UPN installasjoner, MMP landanlegg, kontorlokasjoner og har globale leveranser.

En yrkeshygieniker identifiserer og kartlegger kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurderer risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak.

Vi tilbyr en jobb i et av Norges mest kompetente team som jobber med arbeidsmiljø. Sektoren vår har høy kompetanse på yrkeshygiene så det er stort potensiale for utvikling innen fagfeltet gjennom læring og erfaringsoverføring. Videre kan vi tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver som bidrar til et bedre arbeidsmiljø for arbeidstakerne i Equinor.

ARBEIDSOPPGAVER

Være ressursperson på alle myndighetskrav, interne krav og relevante standarder i forhold til kjemisk, fysisk og biologisk arbeidsmiljø (yrkeshygiene).

Kartlegginger, risikovurderinger, verifikasjoner og dedikerte forbedringsprosjekter relatert til yrkeshygiene og deltakelse i granskninger/dybdestudier.

Daglig rådgivning mot ledelse, arbeidstaker og vernetjenesten i tilhørende resultatenhet.

Rådgi og saksbehandle dispensasjonssøknader og Synergisaker.

Delaktig ved etablering og oppfølging av HMS-program og ATA innenfor helse og arbeidsmiljø.

Være del av et leveranseteam sammen med lege/ergonom/sykepleier.

Rapportere data til aktuelle myndigheter i forhold til yrkeshygiene.

Bidra til at Equinor utfører sin påseplikt hos leverandørene i forhold til arbeidsmiljø.

I stillingen må det påregnes korte offshoreoppdrag.

Kontorsted er Stavanger.

KVALIFIKASJONER

Universitets- eller høyskoleutdanning med bachelor- eller mastergrad innen HMS, kjemi, yrkeshygiene eller andre relevante teknologifag.

3-5 års relevant erfaring er foretrukket.

Sertifisert yrkeshygieniker eller under utdanning for NYS sertifisering.

Gode kunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Relevant erfaring kan kompensere for krav om formell kompetanse.

PERSONLIGE EGENSKAPER

Vi søker deg som:

Forstår og kan håndtere risiko

Har gode samarbeidsevner

Er fleksibel og selvstendig

Er løsningsorientert

Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger.

VI TILBYR

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordning, gode pensjons- og forsikringsordninger og et omfattende velferdstilbud. Equinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Generell informasjon

Sørg for å gjøre oss i stand til at din søknad kommer i betraktning: Legg ved kopier av vitnemål, attester og karakterer på engelsk eller norsk (eller et annet skandinavisk språk). Søknader som sendes uten slike vedlegg vil dessverre ikke bli evaluert. Hvis du er i ferd med å avslutte en grad, last opp en offisiell midlertidig karakterutskrift eller andre dokument som beskriver fag og karakterer ferdig til dette punktet.

Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Vi gjør oppmerksom på at stillingen er på lokale betingelser og vilkår.