Equinor Terminalkoordinator base in Stavanger, Norway

Terminalkoordinator base

Overview

  • Jobb ID: 265722

  • Land: Norway

  • Lokasjon: Stavanger

  • Selskap: Equinor ASA

  • Kontaktperson: gm_equinoremea@equinor.com

  • Arbeidssted: Onshore

  • Fagområde: Ledelse av Forsyningskjeder

  • Foretrukken utdannelse Bachelorgrad

  • Foretrukken erfaring: 1-3 år

  • Søknadsfrist 15.nov.2018

ARBEIDSOPPGAVER

Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Utvikling og produksjon Norge (UPN) skal som operatør og partner på norsk sokkel forvalte ressursene på sokkelen på en sikker, effektiv og bærekraftig måte, slik at verdier skapes for våre eiere, leverandører og det norske folk. Equinor har i dag en solid posisjon på norsk sokkel. Våre felt består av alt fra giganter som Troll, Statfjord og Gullfaks, til små fast-track prosjekter som knyttes opp mot eksisterende infrastruktur. Equinors ambisjon er å sikre minst 60 prosent utvinning fra norsk sokkel. Våre produkter markedsføres og selges på det globale markedet, og vår produksjon har gjort Norge til en av verdens ledende olje- og gasseksportører. Vår viktigste prioritet er sikker, effektiv og bærekraftig drift slik at vi viderefører langsiktig lønnsom produksjon fra norsk sokkel.

Equinor forsyningsbase i Stavanger, Dusavik søker Terminalkoordinator.

Logistikk og beredskap er en resultatenhet i Driftsutvikling med ansvar for basetjenester, landtransport, lufttransport og fartøytjenester knyttet til forsyning, ankerhåndtering og beredskap.

Våre forsyningsbaser har ansvar for sikker og effektiv forsyning til Selskapets aktiviteter på norsk sokkel. Ved vår forsyningsbase i Stavanger har vi ledig stilling som vedlikeholdsansvarlig.

ARBEIDSOPPGAVER

Hensikten med rollen som terminalkoordinator er å sørge for effektive og pålitelige laste -og losseoperasjon på forsyningsfartøy samtidig som at en god HMS kultur opprettholdes. Terminalkoordinator skal være tett på den daglige driften av terminalfunksjonen for å sikre at selskapets interesser blir ivaretatt gjennom fokus på styrende oppgaver. Baseselskapet er ansvarlig for utførelse av basetjenester, mens terminalkoordinator vil bidra med informasjon om selskapets behov og ønsker om prioriteringer gjennom å være bindeleddet mellom kundene i havet og aktivitetene som skal skje på forsyningsbasen. Vi har fokus på dagligdrift samtidig som man søker å jobbe med kontinuerlig forbedring og risikostyring med bruk av Selskapets verktøy og metoder ( Lean,C&L,"Jeg er sikkerhet").

Nøkkeloppgaver vil typisk være:

Koordinere dagens aktiviteter på kaien i samråd med kunder, fartøy og leverandører

Skaffe seg oversikt over hvilken last som skal transporteres offshore og avhjelpe baseselskapet ved å etterlyse manglende last

Lage seilingsplan for den kommende uken ved å bestemme seilingsmønsteret til de enkelte fartøy basert på behovene til kundene i havet

Være Singel Point of Contact for forsyningsfartøyene når de ligger til kai

Lede daglige lastemøter ombord på fartøy

Tilegne seg kunnskap om de tekniske begrensningene på fartøyene og forsyningsbase for å kunne hjelpe kunder til å ta de riktige beslutningene

Optimalisere og følge opp bulk operasjoner

Gi Equinor Marin handover når fartøyet forlater basene med den hensikt at de på best mulig måte kan følge opp fartøyet når det er underveis

Avtale og rekvirere SOW for det enkelte oppdrag innen terminaltjenester

Bestille og følge opp tankvaskoperasjoner

Utføre shipment-kontroll og oversende manifest til fartøy ved endt lasting

Delta i forbedringsarbeid innen fagområdet

Delta i HMS- og sikringsinspeksjoner (GEMBA)

Deltagelse i vaktordning

Behandle og effektuere søknader om prioriteter

KVALIFIKASJONER

Bachelor nivå, logistikk fag kan være en fordel

Ønskelig med 1-3 års relevant erfaring

Gode engelsk kunnskaper (muntlig og skriftlig)

Relevant erfaring kan kompensere for krav om formell kompetanse

PERSONLIGE EGENSKAPER

Vi søker en person som liker å jobbe med planlegging og evner å juster ved hurtige endringer i omgivelsene

Må kunne samarbeide og kommunisere med alle deler av verdikjeden

Respektere individet og hjelpe andre til å lykkes og bidra til et positivt arbeidsmiljø

Bidra til å drive logistikk forbedringer, gjennomføring og oppfølging av KPI

Har høy integritet og evne til å etterleve våre verdier

Evne og kunne forstå og håndtere risiko

Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger

VI TILBYR

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordning, gode pensjons- og forsikringsordninger og et omfattende velferdstilbud. Equinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Generell informasjon

Sørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt.

Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.

Vi gjør oppmerksom på at stillingen er på lokale betingelser og vilkår.